Rozsáhlý strojní park nám umožňuje zajistit kontinuitu celého výrobního procesu, tzn. od zajištění materiálu až po konečnou montáž. Vlastními silami zajišťujeme i projekční, konstrukční a technologickou stránku projektu.