Naše vývojové a konstrukční oddělení zajišťuje technickou podporu pro generální opravy, rekonstrukce a inovace produktů, pro které vlastníme know-how. Jedná se zejména o těžební zařízení a jeřáby. Technickou podporou se rozumí veškerá technická činnost - nabídkové řízení, vývoj, výrobní výkresy, technická pomoc při výrobě a montáži až po vypracování průvodní dokumentace ke každému stroji.

Využíváme softwarové prostředky systému Autocad LT s nástavbou TDS Technik a Autodesk Inventor 2015, které umožňují kreslení ve 2D, modelování ve 3D a výpočty metodou konečných prvků. Pro jednodušší pevnostní výpočty používáme program IDA NEXIS 32. Pro elektrotechnická schémata využíváme E-Plan Electric verzi 8.