UNEX a. s. je dlouholetým výrobcem zařízení pro kontinuální těžbu velkých objemů zeminy, uhlí a rud povrchovým způsobem i zařízení skládkových hospodářství elektráren.

Kromě výroby kolesových rýpadel typu K45, K650, KU300, KU800 a K2000 UNEX realizoval také výrobu nakladačů KN160, N1250, N2000, N35, N15 a podílel se na zařízeních významných českých elektráren.

1. Důlní zařízení
Klasická kolesová rýpadla na housenicovém nebo hydraulicky ovládaném kráčivém podvozku s teleskopickým kolesovým výložníkem pro těžbu skrývky, uhlí a minerálů. Teoretická výkonnost 1 200 až 5 800 m3/h, měrná rozpojovací síla 90 až 168 kN/m.

2. Dopravní zařízení
Dálková pásová doprava se používá při kontinuální přepravě velkého množství různých substrátů, např. skrývky a uhlí na povrchových dolech nebo jiných surovin jako rud, fosfátů, apod. zejména na značné vzdálenosti. Teoretické dopravní množství 1 600 až 10 000 m3/h, šířka pásu 1 200 až 2 200 mm.

3. Skládkové zařízení
Skládkové zařízení lze rozdělit na dvě skupiny, a to na zakladače s teoretickým výkonem zakládání materiálu 250 až 2 000 m3/h, a nakladače sloužící k nakládání uskladněného materiálu a výkonu 55 až 2 000 m3/h.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení:

Jaromír Radil
Výkonný ředitel Strojíren

E-mail:
info__at__unex.cz
Telefon:

Kontaktujte nás přímo