Kolesová rýpadla

Akciová společnost UNEX je dlouholetým výrobcem kolesových rýpadel - zařízení pro těžbu velkých objemů zeminy, uhlí a rud povrchovým způsobem. V oblasti vývoje a výroby těchto strojů má více než šedesátileté zkušenosti. Díky vyškolenému týmu odborníků dokáže pružně reagovat i na individuální požadavky zákazníků. Téměř 130 kolesových rýpadel a nakladačů vyrobených na zakázku je možné kromě České republiky najít např. v Rusku a na Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, v Makedonii, v Bulharsku, Polsku i sousedním Slovensku.

Kolesová rýpadla se podle schopnosti opětovné montáže a demontáže dělí na kompaktní a klasická:

  • Klasická kolesová rypadla jsou bez možnosti opětovné montáže a demontáže. Pohyb rýpadla je zajištěn buď housenicovým nebo kráčivým podvozkem. Jejich výkony se pohybují od 1 200 do 5 800 m3/h a měrná rozpojovací síla od 90 do 168 kN/m. Klasická kolesová rypadla se dále mohou členit dle proměnlivé vzdálenosti kolesa od osy stroje na výsuvová (KU 300 a KU 800) a bezvýsuvová (K 2000).
  • Kompaktní kolesová rypadla se mohou opětovně montovat a demontovat. Jejich výkony se pohybují od 200 do 2 800 m3/h a měrná rozpojovací síla od 25 do 150 kN/m.

Díky silné základně odborníků je akciová společnost UNEX připravena poskytovat svým zákazníkům vysoce profesionální pomoc v různých etapách přípravy a realizace podnikatelského záměru - od zpracování úvodního projektu, přes provedení generální opravy, zajišťování technické pomoci až po likvidaci dodaných zařízení.

Ve spolupráci s dalšími významnými českými firmami realizujeme inženýrskou činnost, projekty a dodávky všech zařízení pro povrchové doly, a to jak v nových lokalitách, tak při rozšiřování a modernizaci již využívaných lokalit.

Technické parametry velkostrojů

Kompaktní
kolesová
rýpadla
Klasická
kolesová rýpadla
Typ K 650 KU 300 KU 800 K 2000
Teoretická
výkonnost
m3/h 1 850 1 800 5 800 5 500
Měrná rozpojovací
síla
kN/m 95 180 145 168
Výškový dosah m 15 19,6 32 35
Hmotnost t 550 1 240 4 500 5 700
Průměr kolesa m 8,8 7,6 13 13,2
Rychlost pojezdu m/min 9,5 6 3 2,5 - 10

Ukázka produkce

K 650
K 650
KU 300
KU 300
KU 800
KU 800
K 2000
K 2000

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení:

Jaromír Radil
Výkonný ředitel Strojíren

E-mail:
strojirenstvi__at__unex.cz
Telefon:
+420 585 073 300

Kontaktujte nás přímo