Skládkové stroje bývají posledním článkem řetězce dobývání – doprava – skladování natěženého materiálu. Tyto stroje buďto skládku tvoří – zakládače, nebo z ní odebírají – nakládače a shrnovače.

Zatímco zakládače nemají žádný nabírací orgán – je zde pouze násypka a jeden nebo více pásových dopravníků, nakládače materiál nabírají ze skládky pomocí nabíracího orgánu, kterým bývají korečky upevněné buďto na kolesu, podobně jako u kolesových rýpadel, nebo na korečkovém řetězu vedeném v korečkovém výložníku podobně jako u korečkových rýpadel. Nabraný materiál je přesýpán nejčastěji na pásový dopravník vedoucí již přímo k místu spotřeby skladovaného materiálu. Nakládače na rozdíl od rýpadel však pracují s již narušeným, sypkým materiálem různé kusovitosti. Proto jejich konstrukce je v porovnání s rýpadly o stejné výkonnosti lehčí, výroba je jednodušší. Shrnovače jsou podobné korečkovým nakládačům, avšak místo korečků mají hřebla a materiál nenabírají, pouze ho shrnují na pásový dopravník.

Ze skládkových strojů vyrábí UNEX nakládače (např. N1250), zakládače (např. ZPD 250) a shrnovače (N15). Nakládače jsou vyráběny jak kolesové (KN160), tak korečkové (N35). Koleso nakládače je umístěno buďto na kolesovém výložníku, podobně jako u kolesových rýpadel (KN160), nebo na mostu pohybujícím se nad skládkou, podobně jako u mostových jeřábů (N1250).

Technické parametry - Nakládače

Typ KN160 N1250 N2000 N35
teoretická výkonnost m3/h 1 000 1 700 2 000 90
výškový dosah m 21,5 - - -
výška skládky m - 11 11 -
rozpětí m - 50 50 -
hmotnost t 130 300 305 64

Ukázka produkce

N35
N35
ZPD 2000
ZPD 2000
N2000
N2000
KN 160
KN 160

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení:

Jaromír Radil
Výkonný ředitel Strojíren

E-mail:
strojirenstvi__at__unex.cz
Telefon:
+420 585 073 300

Kontaktujte nás přímo