Zařízení z tohoto oboru jsou určena pro kontinuální dopravu skrývky, uhlí nebo těžených nerostů v podmínkách povrchových dolů.

Základní soubor vyráběného zařízení od společnosti UNEX a.s. tvoří pásové dopravníky s pryžovým dopravním pásem s textilními nebo ocelolanovými nosnými vložkami o šířkách 1200 až 2250 mm s dopravní kapacitou max. 10 000 m3/h. Podle podmínek báňského nasazení a technologie těžby mohou být dopravníky koncipovány jako stacionární nebo přesuvné.

Přesun poháněcích a vratných stanic je možný po kolejnicích (v ose nebo vějířově) s použitím kolejového podvozku nebo prostřednictvím housenicových podvozků, pevných nebo břemenových.

Pro extrémně neúnosné terény s kontaktními tlaky menšími než 0,07 MPa je ve výrobním sortimentu poháněcí a vratná stanice v uspořádání s použitím hydraulických kráčivých břemenových podvozků. Podvozky umožňují všesměrné kráčení.

Samozřejmostí je adresnost jednotlivých dopravníků a vysoká míra přizpůsobení konkrétním technologickým podmínkám.

Veškerá zařízení jsou parametrově sladěna s řadou kolesových rýpadel UNEX, se kterými společně s doplňkovou mechanizací a zařízeními pro nakládání, usměrňování a odklon toku materiálu tvoří ucelené technologické dobývací soubory. Pásové linky jsou schopny pracovat v plně automatickém bezobslužném provozu, nebo poloautomatickém provozu. Náklady na údržbu jsou minimální.

Dálková pásová doprava

Dálková pásová doprava (DPD) se používá při kontinuální přepravě velkého množství různých substrátů, např. skrývky a uhlí na povrchových dolech nebo jiných surovin jako rud, fosfátu apod. zejména na značné vzdálenosti. DPD je součástí těžebních komplexů, kde prvním členem je dobývací či nakládací stroj a posledním zakladač sloužící k založení odtěžené skrývky, uhlí nebo přepravovaného substrátu na skládku, do železničních vagónů, lodí apod.

DPD vyvinutá a zkonstruovaná v UNEX a.s. se vyznačuje jednoduchou účelovou konstrukcí a aplikací moderních vysoce progresivních konstrukčních prvků a uzlů - hnací bubny s keramickým obložením, kotoučové brzdy Svendborg Brakes, soustava čidel pro automatickou kontrolu provozních stavů dopravníku, toku materiálu a preventivní diagnostiku a další.

Pásové vozy

Jsou určeny podle podmínek projektového nasazení v lince pásové dopravy jako přemístitelný stroj k různým speciálním účelům, zejména k předávání materiálu mezi dobývacím velkostrojem a dopravní linkou (pásové vozy předávací) nebo k zakládání materiálu mimo výsypky (pásové vozy zakládací). Umožňují provizorní prodlužování nebo zkracování dopravních linek a překonávání výškových rozdílů v uložení sloje nebo skrývky, jsou vhodné i pro příčnou dopravu, k zakládání a dopravě materiálu k odběrným místům.

Shazovací vozy

Jsou určeny ke kontinuálnímu překládání nebo shazování dopravovaného materiálu z pásového dopravníku v kterémkoliv místě dopravní trasy. Výkonově jsou přiřazeny k jednotlivým šířkám transportéru. Shazovací vozy jsou uloženy buď na kolejovém podvozku a jsou dodávány včetně kolejiště nebo na housenicovém podvozku (pro pásy šíře 1 800 mm a větší).

Pojízdné násypky

Jsou určeny k nasypávání dopravovaného materiálu na pásový transportér v kterémkoliv místě dopravní trasy. Výkonově jsou přiřazeny k jednotlivým šířkám transportéru. Násypky jsou uloženy buď na kolejovém podvozku a jsou dodávány včetně kolejiště nebo na housenicovém podvozku (pro pásy šíře 1 800 mm a větší). Násypky jsou vypancéřovány a opatřeny tlumícím dopadovým ložem.

Ukázka produkce

DPD1600
DPD1600
DPD1600
DPD1600

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení:

Jaromír Radil
Výkonný ředitel Strojíren

E-mail:
strojirenstvi__at__unex.cz
Telefon:
+420 585 073 300

Kontaktujte nás přímo