Kvalitu našich výrobků kontrolujeme po celou dobu výroby. Používáme přitom destruktivní i nedestruktivní postupy.

Naše certifikované laboratoře a zkušebny jsou vybaveny všemi potřebnými přístroji, s jejichž pomocí sledujeme, testujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme kvalitu vyrobených materiálů a finálních produktů.

Nedestruktivní testování materiálu

Při nedestruktivním testování materiálů (NDT) jsou veškeré zkoušky realizovány způsobem, při kterém nedochází ani k nejmenšímu porušení či poškození zkoušeného dílu.

U zkoušek povrchové homogenity jsou vyhledávány necelistvosti testovaných povrchů magnetickou nebo penetrační metodou.

U zkoušek vnitřní homogenity jsou ultrazvukem nebo prozařováním vyhledávány vnitřní necelistvosti.

NDT zkoušky

Při nedestruktivním testování využíváme následující typy zkoušek:

  • Ultrazvukové zkoušení plechů, výpalků, svarových spojů, odlitků a speciálních součástí,
  • RTG prozařování do tloušťky materiálu 65 mm,
  • magnetickou polévací kontrolu,
  • penetrační metodu,
  • měření tloušťky stěny ultrazvukovým defektoskopem.

Nedestruktivní testování materiálů má na starosti zkušený personál. Jeho odbornost pravidelně ověřuje nezávislá certifikační organizace podle EN ISO 9712 ve stupni Level II.

3D měření

3D měření je vhodné zejména pro měření, které není možné provést klasickými měřidly nebo tam, kde se použitím klasického měřidla zvyšuje chyba měření. My nabízíme měření na:

3D souřadnicovém stroji Contura G2

  • Výška dílce max. 1 000 mm, délka dílce max. 1 600 mm, šířka dílce 600 mm,
  • hmotnost dílce max. 1 000 kg (výjimečně i více, závisí na tvaru a možnosti manipulace),
  • dosahovaná přesnost měření do 0,001 mm (závisí na tvaru dílce a použité metodě měření).

3D souřadnicovém měřícím systému Leica

Měřená délka Přesnost měření
do 2 m ± 0,060 mm
do 4,5 m ± 0,060 mm
do 9 m ± 0,063 mm