Svařujeme ocelové konstrukce do hmotnosti 120 tun.

Svařujeme ocelové materiály do meze kluzu S690MPa, dokážeme svařovat i vysokolegované austenitické oceli či barevné kovy včetně hliníku.

Svářečské práce jsou řízeny a prováděny v souladu s normou ČSN EN ISO 3834-2. V oblasti svařování jsme certifikovaní dle ČSN, EN a DIN, zkušenosti však máme i se svařováním dle standardů ASME IX, AWS D 1.1 či NORSOK M101.

Ruční svařování

  • netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře (TIG),
  • obalovanou elektrodou nebo drátem v ochranné atmosféře až do délky 48 000 mm (E, MIG, MAG)

Svařování automatem

  • pod tavidlem do délky 25 000 mm
  • svařování podélných svárů pod tavidlem do šířky 2 000 mm, výšky 3 500 mm a délky až 40 000 mm

Svařování robotem

  • metodou MIG/MAG - podsestavy do hmotnosti 4 000 kg

Automatizované svařování v ochranné atmosféře

  • do délky 13 000 mm, výšky 1 900 mm a šířky 966 mm