Vibrační zařízení zabezpečuje automatické řízení vibračního procesu s možností vibrování na různých předvolených frekvencích s příslušnými časy vibrování. Výstupem a dokladem o průběhu procesu je protokol o vibrování, který graficky znázorňuje rezonanční frekvence před a po provedení operace.

Možnosti využití vibrování - jako alternativa k tepelnému zpracování, především v následujících případech:

  • u svařovaných ocelových konstrukcí, které nelze z důvodu rozměrů standardně žíhat v peci
  • u sériově svařovaných dílů - podsestav, u kterých následuje strojní opracování a hrozí uvolnění pnutí = rozměrová nestálost

Výhody vibrování:

  • krátký čas operace
  • nízké náklady na provoz
  • mobilita zařízení
  • operativnost
  • minimalizace prostojů ve výrobě