Nabízíme:

  • Normalizační žíhání – cílem je zjemnit hrubou a nestejnoměrnou primární strukturu a tím dosáhnout optimálních mechanických vlastností pro daný materiál, při pokud možno co nejmenším vnitřním pnutí v odlitku.
  • Homogenizační žíhání – dochází ke zmenšení rozdílů v chemickém složení, vyvolaným dendritickým a pásmovým odmíšením a zlepšení homogenity odlitku.
  • Kalení a popouštění – dosáhnutí vzniku řízeného množství zákalných struktur, zejména martenzitu, popř. bainitu.
  • Žíhání na snížení pnutí – odstranění velké části vnitřního pnutí v odlitcích, které vzniká jak vlivem smrštění, tak vlivem nestejnoměrného chladnutí silných a slabých částí odlitku ve formě.
  • Žíhání na měkko – usnadnění apretace odlitků včetně zamezení vzniku trhlin při pálení nálitků a zlepšení obrobitelnosti.
  • Žíhání na snížení pnutí po svařování – odstranění pnutí po výrobním svařování.
  • Homogenizace svarových oblastí a dosažení menších rozdílů v tvrdostech základního kovu, přechodové vrstvy a svarového kovu.
  • Feritizační žíhání – možnost změnit strukturu základní matrice u tvárné litiny, odstranit zákalky po pálení, zavařování atd.

Pecní vybavení

počet typ rozměr (m) značka
3 Žíhací plynová pec 8×4×2,5 Škoda CZ
1 Žíhací plynová pec 8,5×4x2,4 TTP CZ
1 Vozová žíhací pec 6×3×2,5 TATRA CZ
1 Kontinuální žíhací pec 5,5×2,4×1,5 TATRA CZ
1 Žíhací elektrická pec 3×2×1,2 Realistic CZ
1 Elektrická napouštěcí pec průměr 2,05x1 Realistic CZ
2 Elektrická šachtová pec průměr 0,5x0,9 EZ SR
2 Elektrická komorová pec 1,5x1x0,6 EZ SR
1 Elektrická napouštěcí pec průměr 0,7x0,8 EZ SR
1 Elektrická vozová pec 2,5x1x1 Realistic KV
3 Temperovací pec s neutrální atmosférou