Jsme významnou strojírensko-metalurgickou společností, která svým zákazníkům dodává svařované díly, ocelové konstrukce, odlitky a výkovky. Stavíme na základech dlouholeté tradice a know-how našich zaměstnanců. Podporujeme týmovou spolupráci a klademe důraz na zlepšování zavedených procesů.

Politika společnosti


Vedení společnosti UNEX vnímá a podporuje potřebu neustále se zvyšujících požadavků na zajišťování dodávek v požadované jakosti, dohodnutém termínu, množství, konkurenceschopné ceně, při současném snižování negativních vlivů na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

S cílem uspokojit tuto potřebu a na podporu našeho strategického zaměření je vedením společnosti vyhlášena Politika společnosti, která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci

 • Budovat se zákazníky dlouhodobé, vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Dodávat našim zákazníkům výrobky v objednaném množství, požadované kvalitě a termínu za oboustranně výhodných podmínek.

Dodavatelé

 • Vytvářet s dodavateli dlouhodobé, vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Rozvojem dodavatelů a aktivní spoluprací s dodavateli zvyšovat kvalitu a stabilitu dodávek.
 • Podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb.

Zaměstnanci

 • Poskytovat zaměstnancům jistotu dlouhodobého zaměstnání s důrazem na jejich soustavné vzdělávání a týmovou spolupráci.
 • Prosazovat a uplatňovat firemní hodnoty, kterými jsou spolupráce, respekt, spolehlivost a odpovědnost.
 • Pozitivní motivací podporovat dodržování nastavených pravidel.
 • Odstraňovat nebezpečí a rizika v oblasti BOZP.
 • Ve spolupráci se zaměstnanci a jejich zástupci vytvářet bezpečné, hospodárné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Veřejnost, Vnější prostředí

 • Snižovat objem vyprodukovaného odpadu a jeho důsledným tříděním minimalizovat dopady na životní prostředí.
 • Preventivními kroky snižovat rizika znečištění vody, ovzduší a půdy.
 • Efektivní komunikací a prezentací podporovat povědomí a pozitivní vnímání společnosti.

Zlepšování

 • Trvale zlepšovat všechny procesy.
 • Zvyšovat produktivitu práce.
 • Podporovat návrhy na zlepšení energetické hospodárnosti.Vedení společnosti se zavazuje dodržovat právní předpisy a související požadavky ovlivňující integrovaný systém. Vedení společnosti se zavazuje projednávat záležitosti BOZP se zaměstnanci. Vedení společnosti se zavazuje poskytovat zdroje a informace potřebné k neustálému zlepšování integrovaného systému.