3 7.2018

V červnu se uskutečnil 2.ročník charitativního běžeckého projektu UNEX Run

Zaměstnanci UNEXu již podruhé běželi pro dobrou věc: charitativní běžecký projekt UNEX Run má za cíl nejen udělat něco pro své zdraví, ale i finančně podpořit vybranou dobročinnou aktivitu.

V letošním roce se naši běžci rozhodli přispět na činnost sdružení Šance Olomouc při Dětské klinice FN Olomouc, které pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným dětem.

Celkem se zapojilo 75 zaměstnanců, kteří zaplacením startovného přispěli na činnost sdružení krásnou částkou 15 000 Kč. UNEX částku navýšil o dalších 35 000 Kč. Ke sdružení ŠANCE tak směřoval darovací šek v celkové hodnotě 50 000 Kč. Peníze poslouží k zakoupení infuzní pumpy na podávání cytostatik pro děti s leukémií.

V rámci sportovního odpoledne absolvovali účastníci běhu i workshop – První pomoc s neodkladnou resuscitací, který byl veden lektory ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Kromě nabytí či osvěžení teoretických znalostí první pomoci si mohli všichni vyzkoušet i praktickou resuscitaci.
Děkujeme všem běžcům a těšíme se za rok na viděnu při třetím ročníku firemního běhu UNEX Run!