UNEX je držitelem řady certifikátů a výrobních osvědčení, které dokladují, že umíme reagovat na měnící se tržní prostředí a neustále se zvyšující požadavky našich zákazníků. Každoročně je také prověřováno plnění požadavků integrovaného systému řízení tzn. plnění požadavků více systémových norem, které jsou propojeny do jednoho uceleného, komplexního a harmonizovaného systému řízení včetně jeho neustálého zlepšování.

Ve dnech 22.-26.4.2024 proběhl v závodech UNEX audit integrovaného systému, který realizovala jedna z předních světových certifikačních společností – DNV. S potěšením konstatujeme, že jsme úspěšně absolvovali dozorový audit pro normy ISO 9001:2015 (Systém managementu kvality), ISO 14001:2015 (Systém environmentálního managementu), ISO 45001:2018 (Systém managementu bezpečnosti) a ISO 50001:2018 (Systém energetického managementu).


Bližší informace a přehled všech certifikací a výrobních osvědčení naleznete na: https://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/certifikace