Rok 2020 měl být pro UNEX rokem oslav 70. výročí od zahájení výroby, místo toho však přišla pandemie koronaviru a s ní spojené množství omezení a zákazů, které zasáhlo nejen naši firmu a naše zaměstnance, ale na dlouho ovlivnilo a stále ještě ovlivňuje život v České republice i v zahraničí. Litovelsko a Uničovsko vč. našeho uničovského závodu bylo dokonce 14 dní v úplné karanténě. I přes postupné uvolňování opatření a snahu o opětovný návrh k normálu musí UNEX čelit ekonomickým dopadům této pandemie a s tím spojené snížení poptávky a značnou nejistotu na domácích i zahraničních trzích.

Pro udržení výroby a zachování konkurenceschopnosti proto UNEX přistoupil k nezbytným organizačním změnám v podobě zeštíhlení administrativy, změn nastavení a zefektivnění procesní struktury podniku a s tím související změny i na úrovni nejvyššího managementu firmy. Kromě organizačních změn však dochází i k dalším krokům, které mají přispět k vyšší efektivitě činností, dále také k vyšší výkonnosti a produktivitě práce.

Letošní rok se však nebude v regionu Uničovska skloňovat jen v souvislosti s koronavirem, ale bohužel i s další vyšší mocí – bleskovými povodněmi. V neděli 7.6.2020 večer se Šumvaldem, Břevencem, Dlouhou Loučkou, ale i dalšími obcemi prohnala velká voda a ničila vše, co jí přišlo do cesty. Osud těchto obcí a především jejich obyvatel včetně mnoha zaměstnanců UNEX nám nebyl lhostejný a proto se i naše firma zařadila na seznam těch, kteří se snažili pomoct. Kromě materiální podpory v podobě balené vody, pracovní obuvi či ochranných, uklízecích a čisticích prostředků, vyrazil na místo i tým našich pracovníků, který pomáhal při odstraňování nánosů bahna a dalších škod již od prvních dní a to až do pátku 19.6. Zaměstnancům UNEX, kteří byli přímo zasaženi touto živelnou událostí, bylo také nabídnuto placené volno nad rámec řádné dovolené. I přes to, že i naše firma byla vodou zasažena, naše pomoc regionu nekončí - i nadále hledáme cesty, jak dále pomáhat.

Věříme, že se již nyní karta obrátí a nadcházející období bude ve znamení lepších zpráv.