V uplynulém roce utržila strojírensko-metalurgická společnost UNEX a.s. 2 560 mil. Kč, meziroční nárůst tržeb činil 6 %, tedy 155 milionů korun. Provozní výkonnost společnosti vyjádřená indikátorem EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace), se meziročně zvýšila o 35 milionů korun na celkových 132 milionů korun, meziroční navýšení představuje 36 %. Společnost tak v roce 2016 díky dosaženému zisku splatila investiční úvěry ve výši 130 milionů korun.

"Rok 2016 pro nás byl úspěšný obchodně i manažersky," říká předseda představenstva UNEXu Milan Bačko. "Získali jsme řadu nových zakázek pro naši strojírenskou i slévárenskou výrobu, mj. díky účasti a prezentaci firmy na domácích i zahraničních odborných veletržních akcích. Byli jsme úspěšní v hledání vnitřních rezerv, zvyšování produktivity a zavádění úsporných opatření. Na čem jsme nešetřili, byli naši zaměstnanci, když jsme plošně zvýšili mzdy v průměru o 13 %, což představuje zvýšení celkových ročních mzdových nákladů o 40 milionů korun. Snaha o udržení a stabilizaci současného stavu zaměstnanců, především těch v dělnických a technických profesích, zůstává naší prioritou i pro další období."

V roce 2017 UNEX očekává meziroční zvýšení tržeb o 10 %, EBITDA by měla růst o 20 %. Růst mezd bude v letošním roce spojen s růstem výkonnosti a produktivity jednotlivých pracovníků i celé firmy.

"Naše systematické a dlouhodobé investice do výrobních technologií i oblasti lidských zdrojů se pozitivně promítají do zvyšování produktivity. Díky tomu dokážeme našim zákazníkům nabídnout větší rozsah výrobních kapacit, případně rychlejší dodávky objednaných výrobků. Budoucnost UNEXu vidíme zejména v dodávkách komponent těžkého strojírenství do nejmodernějších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslových odvětví současnosti: autonomních těžebních systémů, robotiky, hybridních pohonů a dalších komponent průmyslu 4.0," dodává Milan Bačko.