15 1.2018

UNEX opravil a zmodernizoval těžební velkostroj KU 800 na Sokolovsku

Oprava si vyžádala 235 tisíc hodin práce, trvala 14 měsíců


Strojírensko-metalurgická společnost UNEX předala po celkové opravě a modernizaci zpět do provozu velkostroj KU 800/12, který pracuje ve hnědouhelném lomu Jiří ve Vintířově na Sokolovsku. Těžební společnost Sokolovská uhelná zde i s jeho pomocí ročně vytěží kolem 6,5 milionů tun uhlí.

"Velkostrojů řady KU 800 bylo v Uničově vyrobeno celkem 21, přičemž deset z nich je ještě stále v provozu jak v České republice, tak také v Rusku a na Ukrajině" říká projektant Petr Hlaváč, který vedl opravu a modernizaci KU 800/12. "Jde o spolehlivé stroje, které odvádějí při povrchové těžbě pořádný kus práce. Stroj, který má za sebou 30 let těžby a který jsme pro Sokolovskou uhelnou modernizovali, bude i nadále pracovat až do roku 2035, tzn. po celou dobu, kdy bude těžba v lomu Jiří probíhat.

Velkostroj KU 800/12 prošel poslední generální opravou v roce 1996, v roce 2003 se rekonstruovala špička stroje. Za posledních 20 let narýpal 169 754 651 m3 skrývky.

Stav stroje před rekonstrukcí odpovídal době provozu: valivé a kluzné kladky byly na konci své životnosti, vyměnit se musely i další opotřebované mechanické díly a hlavní lana. Výměnu vyžadovala i kabeláž stroje a jeho řídící systém. Oprava stroje v režii společností UNEX a Bohemia Müller (elektro práce) začala 9. září 2016 a trvala déle než 14 měsíců. Montážní práce byly ukončeny 27. listopadu 2017, do trvalého užívání byl velkostroj předán v pondělí 15. ledna 2018.

Oprava KU 800/12 si vyžádala cca 235 tisíc hodin práce specialistů obou spolupracujících společností. V jednu chvíli na stroji pracovalo až 108 pracovníků. Mimo jiné bylo položeno 78 625 metrů nových kabelů, nebo bylo speciálně odlito 1 600 ok pro válečky dopravních linek. Na subdodávkách technologií nebo produktů se podílelo celkem 45 firem,“ popisuje rozsah projektu Petr Hlaváč. „Při rekonstrukci manipulujeme s díly, které samy o sobě váží často i desítky tun. Vedle maximální opatrnosti proto uplatňujeme i znalost těchto strojů jako jejich historický výrobce a také zkušenosti s jejich servisem, opravami a modernizací, kterými v potřebném rozsahu v Česku disponují pouze odborníci ve společnosti UNEX.

Při opravě byl stroj vybaven hydraulicky řízenými brzdami pohonu kolesa, které jsou mj. osazeny senzory s funkcí hlídání opotřebení brzdových destiček. Tento typ brzd byl použit v ČR úplně poprvé.

Zvýšil se komfort obsluhy stroje, která má v klimatizovaných kabinách k dispozici např. nový kamerový systém a dorozumívací zařízení. Přesnou polohu stroje určuje přesné GPS zařízení a sada sklonoměrů. KU 800/12 disponuje také vlastní wi-fi sítí, nová je i elektronická požární signalizace.

Rozsah prací UNEX a.s.

 • Výměna valivých a kluzných kladek o průměru 1 400 mm (celkem 144 kladek).
 • Dodávka a montáž kulové dráhy.
 • Hydraulicky řízené brzdy jsou celkem osazeny na pohonu kolesa, přední a zadní pás, zdvih kabiny, otoč stroje, zdvih a výsuv kolesového výložníku. Pouze u kolesa jsou brzdy navíc řízeny svým řídicím systémem.
 • Kompletní výměna technoroštů.
 • Výměna lan (hlavní nosná lana mají průměr 56 mm)
 • Demontáž sestavy pohonu zdvihu kolesového výložníku včetně převodové skříně o celkové váze 55 tun.
 • Kompletní výměna stabilního hasicího zařízení (celkem 31 ks lahví o objemu 67 l s kapalným CO2).
 • Dodávka nových korečků.
 • Nové hlídače železa včetně výroby konstrukce pro hlídače.
 • Dodávka lamelových hydraulických spojek a rekonstrukce vstupů převodové skříně pohonu kolesa.
 • Úprava pohonů dopravních linek předního, zadního a nakládacího pasu.
 • Náhrada sférických spojek pohonu kráčení, zdvihu a výsuvu kolesového výložníku za nový typ.
 • Nové spojky zdvihu kabiny.
 • Dodávka bubnů, stěračů, regulačních stolic a dopravních válečků dopravních linek.
 • Kompletní nátěr stroje s výměnou bezpečnostních tabulek.
 • Oprava svislých a vodorovných válců, oprava hydrauliky kráčení.
 • Dodávka nových oběhových mazání převodových skříní dopravních linek pohonu kolesa.
 • Dodávka nových mazacích agregátů a rozvaděčů tukového mazání.
 • Oprava čtyř kabelových vozů včetně dodávky kabelů.
 • Dodávka nové nerezové nádrže na vodu.
 • Dodávka toalet.
 • Dodávka kompresoru pro houkačky včetně opravy a revize vzduchojemu a vzduchového rozvodu.
 • Oprava podvozku podpěrného vozu (turas, napínací kola, vodící a pojezdové kladky, vahadla, housenicové pásy).
 • Dovážení stroje

Rozsah prací Bohemia Müller, s.r.o.

 • Náhrada vzduchem izolovaných rozvaděčů za rozvaděče izolované plynem.
 • Dodávka nových frekvenčních měničů pro otoč, zdvih, výsuv a pohon kolesa.
 • Výměna olejových transformátorů za suché.
 • Dodávka nových klimatizovaných kabin.
 • Dodávka nového řídicího systému stroje.
 • Nové rozvaděče ME včetně výzbroje.
 • Dodávka indukčních, lankových, mechanických pákových, ultrazvukových, lineárních a tenzometrických snímačů včetně rozvodů.
 • Dodávka elektronické požární signalizace.
 • Dodávka kamerového systému, GPS, dorozumívacího zařízení, topných systémů, WIFI, UPS, sklonoměrů.
 • Dodávky ovládacích, spojovacích a zásuvkových skříní.
 • Akustická signalizace.
 • Osvětlení stroje.
 • Dodávka nových motorů do 10 kW.
 • Kompletní údržba motorů nad 10 kW.



Velkostroje KU 800 z Uničovských strojíren (dnes UNEX) patří k největším samohybným strojům, které kdy byly člověkem vyrobeny. Délka v ose je přes 170 metrů, výška 52 metrů. Koleso rýpadla má průměr 12,6 metru a je osazené 15 korečky o obsahu 1 000 litrů. Hmotnost se pohybuje okolo 4 400 tun, což odpovídá např. 131 letadlům typu Boeing 737. I s touto hmotností je stroj schopen samostatného pohybu: na speciálních ližinách udělá za minutu jeden krok tři metry dlouhý.