Uničov, 27. únor 2018 – Strojírensko-metalurgická společnost UNEX má za sebou další úspěšný rok, ve kterém její tržby činily cca 2,9 miliardy. Již druhý rok po sobě UNEX zaznamenal meziroční nárůst tržeb o cca 400 milionů korun a stejný je i plán pro letošní rok: v roce 2018 by se tržby měly zvýšit na 3,2 až 3,3 miliardy korun.

Většina produktových skupin v roce 2017 překročila plánované tržby, čemuž napomohl především globální ekonomický růst a podpisy kontraktů s novými zákazníky. K oživení došlo například na trhu zemních a důlních strojů a manipulační a zdvihací techniky. Strojírenská část firmy realizovala zakázky pro nové klienty ze segmentů námořního průmyslu, manipulační techniky, automatizace a energetiky. Metalurgická část loni úspěšně realizovala nové zakázky v segmentech automatizace-robotizace, manipulační techniky, námořního průmyslu a recyklace a zpracovatelského průmyslu.

Rekordní byl rok 2017 např. pro olomouckou slévárnu, která dosáhla dalšího historického milníku ve výrobě odlitků, kterých bylo vyrobeno 11 926 tun, což znamená překonání loňského rekordu o 800 tun.

Stále větší podíl na celkovém objemu výroby UNEXu získávají komponenty určené pro stroje a zařízení, které jsou součástí inovativních řešení pro tzv. „chytrou výrobu“, automatizaci a robotizaci ve smyslu konceptu „Průmysl 4.0“. Cílem UNEXu pro rok 2018 je tento podíl nadále zvyšovat, mj. vstupem do nových progresivních průmyslových odvětví, jako jsou např. autonomní (samořiditelné) stroje a zařízení, alternativní zdroje energií apod.

UNEX patří mezi společnosti, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. "Na konci roku jsme v našich výrobních závodech v Uničově, v Olomouci a ve Snině zaměstnávali 2 300 osob, což znamená meziroční nárůst o 100 zaměstnanců. Podobného zvyšování počtu zaměstnanců, především v dělnických profesích, bychom rádi dosáhli i v letošním roce," říká personální ředitelka Hana Bartošová. "Z pohledu vývoje průměrné výše mezd došlo v loňském roce k meziročnímu nárůstu o 10,5 %, letos předpokládáme růst ve výši cca 6 %, k čemuž jsme se zavázali i v kolektivní smlouvě.“ Do personální politiky UNEXu patří mj. dlouhodobá a systematická spolupráce s regionálními technicky a řemeslně zaměřenými odbornými učilišti, středními školami a technickými vysokými školami.

Investice


V roce 2017 UNEX realizoval 42 investičních akcí v celkové výši 54,4 milionů korun.

Investujeme napříč všemi výrobními technologiemi a procesy, s nárůstem objemu výroby nemůžeme žádnou z oblastí podcenit. V loňském roce jsme kromě strojního vybavení investovali např. do IT technologií a dosáhli jsme zrychlení zpracování dat o 60 %, významně jsme posílili i naši virtualizační strukturu (možnost vzdáleného přístupu k informacím),“ říká Pavel Chlup, technický ředitel UNEXu odpovědný za investice.

V roce 2018 má UNEX v plánu investiční akce v celkové výši cca 115 milionů korun. Mimo jiné se jedná o nákup dvou deskových vodorovných vyvrtávaček nebo úkosové plazmy, investice do frézovacích center, nebo do automatizace procesu svařování.

Certifikace


V průběhu roku 2017 UNEX absolvoval řadu certifikací, mj. dle standardů TPG (v oblastech proces výroby odlitků, svařování a nedestruktivní zkoušení), čímž se rozšířily možnosti spolupráce s americkým trhem. Nové příležitosti nabízí např. také obnovení výrobkového certifikátu od společnosti Bureau Veritas umožňující výrobu dílů pro lodní průmysl.

V roce 2018 je UNEX připraven absolvovat certifikaci managementu kvality a managementu životního prostředí dle nově vydaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a tím prokázat schopnost efektivně řídit procesy, odhalovat rizika a přijímat opatření k jejich eliminaci s cílem neustále zvyšovat spokojenost zákazníků.

Zajímavé reference 2017


  • Oprava a modernizace těžebního velkostroje KU 800/12 na Sokolovsku, která si vyžádala mj. 235 000 hodin práce.
  • Výroba podvozků a spojovacích prvků pro mobilní budovu nového odpaliště vesmírných raket Ariane 6 ve Francouzské Guyaně.
  • Výroba dílů pro převodovky největších nákladních automobilů světa.
  • Výroba odlitků i svařenců pro vojenské i civilní námořní lodě.